Ośrodek Makowica

Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny „Makowica” powstał w 2011 roku. Przyjął swoją nazwę od góry Makowica i przysiółka Makowica, który znajduje się na jej zboczu, tuż pod szczytem. Góra liczy sobie 948 m.n.p.m., a przysiółek – 11 gospodarstw. Ośrodek mieści się w starej drewnianej chacie, zbudowanej z bali w charakterystycznym dla tego regionu stylu. Obok, też drewniane, budynki gospodarcze i piwniczka. A wokół przepiękne widoki i wspaniała przyroda. No i sąsiedzi, dobrzy i charakterni ludzie. Twardzi, z dziada pradziada ciężko pracujący na roli i w lesie. Pogodni, niosący w sobie wiarę i ufność w swoje siły, ale też pełni pokory wobec sił natury. Zżyci z przyrodą. Ich opowieści o różnych, często dramatycznych, zmaganiach można słuchać bez końca. Będziemy je zapisywać.

Ośrodek jest miejscem edukacji i wypoczynku. Pobyt w Ośrodku dostarcza niezapomnianych wrażeń. Jest też okazją poznania i zdobycia umiejętności takich, jak rozpoznawanie i zbieranie ziół, uprawa warzyw, rąbanie drewna, palenie w piecu, gotowanie posiłku etc. Stąd można wyruszyć na całodniowe czy kilkudniowe wędrówki. Nowicjuszy poprowadzą wytyczone szlaki, a bardziej wytrawnych turystów – mapa i kompas.

W Ośrodku obowiązuje kilka zasad:

  1. Zostawiasz po sobie ład i porządek taki, jaki zastałeś
  2. Zachowujesz nadzwyczajną ostrożność wobec ognia
  3. Jesteś miły, grzeczny i pomocny wobec innych gości i turystów.
Grupa uczestników z ośrodka Partnerzy w Makowicy, 2014 r.
Grupa uczestników z ośrodka Partnerzy w Makowicy, 2014 r.